• HOTLINE: 0832246246
  • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 
    Hỗ trợ trực tuyến từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00 - Chiều: 13h30-17h30)
     0832246246

Chứng khoán

NAV trong chứng khoán là gì? NAV trong chứng khoán là gì? 05-06-2022, 8:42 am - Lượt xem: 179 NAV là một trong những chỉ số chính để đánh giá kết quả hoạt động của các quỹ đầu tư. NAV (Net Asset Value) có nghĩa là giá trị tài sản thuần, được tính bằng tổng giá trị các tài sản trừ đi tổng giá trị các khoản nợ phải trả.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng